Door Areaal Advies
  • Artikel

Uitgelicht: Een duurzaam ondernemersklimaat

Een paar weken geleden gaven wij een presentatie op de Provada, Nederlands grootste vastgoedbeurs. Tijdens deze presentatie hebben we de belangrijkste lessen en praktische tips uit ons onderzoek naar het ideale duurzame centrumgebied uitgelicht en benoemden we concrete stappen tot succes. Aan de hand van vijf thema’s zijn inspirerende praktijkvoorbeelden behandeld. De thema’s zijn: groenvoorziening (de groene stad), waterhuishouding (de blauwe stad), sociale interactie (de ontmoetingsstad), beleving (de levendige stad) en economie (de ondernemende stad). In dit artikel gaan we wat dieper in op het thema ‘De ondernemende stad’.

De Ondernemende stad

Een duurzaam centrumgebied koestert haar ondernemers. Het biedt ondernemers een uitstekend ondernemersklimaat waarmee ze de ruimte hebben om te kunnen ondernemen en te kunnen groeien. Samenwerking is hierbij een sleutelwoord. Samenwerkingen kunnen min of meer informeel zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een ondernemersvereniging die regelmatig overlegt met de gemeente. In het ideale duurzame centrumgebied is die samenwerking geformaliseerd, bijvoorbeeld in een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Bij een BIZ betaalt elke ondernemer en/of pandeigenaar in een afgebakend gebied mee aan het verbeteren van de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.  Deze samenwerkingsverbanden dragen bij aan een duurzaam ondernemersklimaat in het centrumgebied, waarbij er een mix is van allerlei typen ondernemers die actief betrokken zijn bij hun directe omgeving en verder denken dan alleen hun eigen onderneming of de korte termijn. Er wordt nauw samengewerkt tussen vastgoedeigenaren, ondernemers en de gemeente – ook wel gouden driehoek genoemd – om te zorgen voor economische duurzaamheid.

In het stimuleren van die samenwerking en het vormgeven van het ondernemersklimaat speelt de gemeente een belangrijke rol. In de ideale ondernemende stad neemt de gemeente hierin het voortouw. De gemeente creëert beleidskaders zoals gebiedsvisies, maar kan ook het initiatief nemen voor het gezamenlijk opstellen van brancheringsplannen waarbij er bijvoorbeeld met behulp van een brancheringsmanager voor wordt gezorgd dat passende ondernemers een geschikte plek krijgen. Ook biedt de gemeente in een duurzaam centrumgebied ondersteuning in ambtelijke processen, bijvoorbeeld bij het doorlopen of vereenvoudigen van vergunningprocedures. Daarnaast is een duurzaam centrumgebied schokbestendig. Dat betekent dat in bijzondere situaties, denk bijvoorbeeld aan de coronapandemie, zowel ondernemers als overheid in staat zijn snel te reageren en zo nodig respectievelijk bedrijfsvoering en regelgeving al dan niet tijdelijk aan te passen.

In een duurzaam centrumgebied wordt verder gestreefd naar ‘betere ondernemers’. Dat betekent dat er kennis wordt uitgewisseld en de bestaande ondernemers betere ondernemersvaardigheden wordt aangeleerd. De gemeente maar ook onderwijsinstellingen zijn actief in het stimuleren van ondernemerschap in de stad door bijvoorbeeld het organiseren van ondernemersevenementen en het begeleiden van startende ondernemers.

In het ideale duurzame centrumgebied is er tot slot een substantieel aantal ecologisch duurzame ondernemers gevestigd. De overheid kan duurzaam ondernemerschap op allerlei manieren stimuleren, zoals:

  • Het opstellen van een duurzaamheidsvisie
  • Het creëren van financieringsmogelijkheden voor duurzame bedrijven (subsidies, belastingvoordelen, renteloze leningen)
  • Zorgen voor een infrastructuur waar bedrijven met een duurzaamheidsoogpunt van profiteren. Dit kan bijvoorbeeld door de ontwikkeling van groene bedrijventerreinen, het faciliteren van de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen of het verbeteren van fiets- en wandelpaden.
  • Stimuleren van bewustwording en promotie gecombineerd met gebiedsmarketing zodat het imago van het centrumgebied gekoppeld wordt aan duurzaam ondernemerschap.
  • Aangaan van samenwerkingen in de regio met andere gemeenten. Je hoeft zelf niet het wiel uit te vinden.

Areaal Advies zet zich in om de economische duurzaamheid van gebieden te verbeteren. Zo waren we recent in Leusden actief als gebiedsregisseur in winkelcentrum de Hamershof, schreven we een toekomstvisie voor de Woonboulevard in Utrecht, en werken we als transformatiemanager in Delfshaven voor de gemeente Rotterdam.

Wil je eens met ons in gesprek over wat er mogelijk is voor jouw gemeente? Neem gerust contact met ons op!