Door Areaal Advies
  • Onderzoek

Toekomstbestendige winkelgebieden met het Achtfacettenmodel

In deze column neem ik jullie mee in het proces achter de analyse van een winkelgebied met het Achtfacttenmodel. Het Achtfacettenmodel is ontstaan vanuit de wens om onze kennis en kunde over ‘wat werkt en wat niet werkt’ in winkelgebieden te bundelen. De uitkomst is een universeel model dat te gebruiken is voor een analyse over het functioneren van allerlei typen winkelgebieden. Het model is dynamisch en wordt regelmatig geüpdatet met trends en ontwikkelingen in het retaillandschap.

Het Achtfacettenmodel levert een grondige analyse op van alle aspecten die van belang zijn in een dorps-, stads- of winkelcentrum en kan op verschillende manieren worden ingezet.

  1. Ten eerste biedt het model inzicht in de krachten en kansen van een gebied.
  2. Ten tweede kan een winkelgebied met behulp van het Achtfacettenmodel worden vergeleken met andere gebieden.
  3. Ten derde is het model geschikt om winkelgebieden mee te monitoren gedurende langere tijd, waardoor de effectiviteit van de ingezette (beleids)instrumenten inzichtelijk wordt.
Het Achtfacettenmodel

Het Achtfacettenmodel en de interpretatie van de scores kunnen dienen als basis voor de toekomstsvisie van een gebied. We beantwoorden vragen als: Waar zitten de ‘quick wins’ voor het winkelgebied? Welk branches zijn aantrekkelijk voor toekomstige bewoners? Wat heeft het gebied als geheel nodig om meer toekomstbestendig te zijn?

Het Achtfacettenmodel is al in verschillende winkelgebieden toegepast. Bijvoorbeeld in de Dobbebuurt in Amsterdam, die we in deze column onder de loep nemen.

Facetten en Aspecten

Het scoren van de aspecten gebeurt op verschillende manieren. Met behulp van data van het CBS, Locatus of koopstromenonderzoeken kunnen we aspecten als het gemiddelde besteedbare inkomen van bezoekers of de kwaliteit en kwantiteit van het winkelaanbod scoren. Soms maken we hierbij gebruik van GIS om de data een ruimtelijke component te geven. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het aantal en de omvang van concurrerende winkelgebieden in de omgeving.

Voor andere aspecten is een fysiek bezoek aan het gebied belangrijk. Dit is een van de leukste onderdelen van de analyse. Door het gebied te bezoeken kunnen we aspecten scoren die met data niet zo goed te achterhalen zijn zoals de mate van activiteit en levendigheid in het gebied of de onderhoudsstaat van de panden en de openbare ruimte. Daarnaast komen we door met ondernemers en bezoekers te praten tot belangrijke inzichten over de potentie van het gebied.

Elk facet in het model bestaat uit vier, vijf of zes aspecten. Elk aspect wordt beoordeeld en dat levert een score per aspect op. Vervolgens wordt een gemiddelde score per facet berekend. Zo wordt duidelijk welke facetten in een winkelgebied al sterk zijn en welke facetten nog ‘bijgeslepen’ kunnen worden. Dit ziet er na het scoren van ieder aspect als volgt uit:

Een voorbeeld van een ingevulde analyse aan de hand van het Achtfacettenmodel

Het Achtfacettenmodel is een grondige en veelzijdige analyse. Het is op verschillende manieren in te zetten maar geeft altijd inzichten in het gebied en handvatten om direct aan de slag te gaan. Hier leest u meer over een praktijkvoorbeeld: Het Achtfacettenmodel en de Dobbebuurt in Amsterdam.

Wilt u meer informatie over het Achtfacettenmodel? Bent u benieuwd hoe “uw” winkelgebied scoort met het Achtfacettenmodel? Neem gerust contact op! Bijvoorbeeld met Casper.