Door Areaal Advies
  • Column

Het Achtfacettenmodel in de Dobbebuurt, Amsterdam

In deze column ga ik in op de inzet van het Achtfacettenmodel in de Dobbebuurt in Amsterdam en hoe dat van meerwaarde is in dit project.

Woningcorporatie Rochdale is in Amsterdam een renovatietraject gestart waarin de woningen aan de Burgemeester De Vlugtlaan en Burgemeester Fockstraat (De Dobbebuurt) grondig worden gerenoveerd. Het startpunt voor dit project was het opstellen van een brancheringsplan. Dit plan heeft Areaal Advies opgesteld en bestaat uit een Achtfacettenmodel analyse en een toekomstbestendige visie met bijpassende winkelconcepten.

Brancheringsplan en toekomstvisie

In het project in de Dobbebuurt ligt de focus op dit moment op de eerste stap: Het blootleggen en analyseren van de krachten en kansen van het gebied. Hier is het Achtfacettenmodel zeer geschikt voor. Zo wordt duidelijk welke facetten in een winkelgebied al sterk zijn en welke facetten nog ‘bijgeslepen’ kunnen worden. Dit ziet er na het scoren van ieder aspect als volgt uit:

De ingevulde analyse van de Dobbebuurt aan de hand van het Achtfacettenmodel

Resultaten Dobbebuurt

Uit de analyse met behulp van het Achtfacettenmodel blijkt dat in de Dobbebuurt de fysieke staat momenteel ondergemiddeld is. Zowel de bedrijfsruimten van Rochdale als de openbare ruimte in de buurt zijn verouderd. Er is wordt weinig gezamenlijk georganiseerd in het gebied, ondernemers zijn vooral op zichzelf gericht.

Daarnaast hebben aangrenzende gebieden zoals Plein ’40-’45 en het Bos en Lommerplein vanwege hun uitgebreide aanbod meer aantrekkingskracht op bezoekers. Kortom, dit winkelgebied heeft een impuls nodig. Het aankomende renovatietraject biedt hiervoor kansen.

De Dobbebuurt heeft veel bevlogen ondernemers met ambitieuze plannen. Hier zit de grote kracht van het gebied: de ondernemersgeest. Toch straalt het gebied nauwelijks levendigheid uit. Het ondernemersklimaat scoort nu ‘gemiddeld’ maar dit facet gaat, samen met de staat van de fysieke omgeving een duidelijke verbetering doormaken in de nabije toekomst.

Progressie meten

Effecten van maatregelen en ingrepen in winkelgebieden worden door het model op vele facetten inzichtelijk en meetbaar gemaakt. Na afloop van het renovatietraject zullen we ons Achtfacettenmodel nogmaals loslaten op de Dobbebuurt om te zien welke facetten er verbeterd of niet verbeterd zijn en waarom. Hiermee kunnen we de effecten van de renovatie en het winkelstraatmanagement inzichtelijk maken.

Benchmark

Doordat we het Achtfacettenmodel steeds vaker inzetten in diverse projecten door het hele land ontstaat er een groeiende interne database met gescoorde winkelgebieden, een benchmark. Hiermee kunnen we de sterke en zwakke plekken van winkelgebieden met elkaar vergelijken waardoor we steeds beter kunnen zien hoe het in winkelgebieden ‘wel of niet zou moeten’ Het startpunt ligt, gezien ons vakgebied, toch meestal in gebieden waar het ‘niet lekker loopt’.

Het Achtfacettenmodel is een grondige en veelzijdige analyse. Het is op verschillende manieren in te zetten maar geeft altijd inzichten in het gebied en handvatten om direct aan de slag te gaan. Recent verscheen een artikel over de achtergrond van dit unieke model.

Wilt u meer informatie over het Achtfacettenmodel? Bent u benieuwd hoe “uw” winkelgebied scoort met het Achtfacettenmodel? Neem gerust contact op! Bijvoorbeeld met Casper.