Eva Niens

Rise up! Start fresh! See the bright opportunity in each day! In elke dag zit iets moois. Hoe klein of groot ook. Mijn passie is om een bijdrage te leveren aan de beleefbaarheid en de leefbaarheid van gebieden.

Ik heb de afgelopen jaren als ruimtelijk-economisch adviseur ervaring opgedaan bij verschillende gemeenten en organisaties. Ik heb gewerkt aan uiteenlopende projecten, zoals het beprijzen van evenementen in de openbare ruimte, het opstellen van een uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie en het opstellen van nieuw economisch beleid. Na mijn opleiding Leisure Management heb ik een universitaire master Human Geography gecombineerd met een functie als adviseur bij Areaal Advies.

Ik houd mij onder meer bezig met het opstellen van economisch beleid, het geven van advies op ruimtelijke economische thema’s en ik ben gespecialiseerd in duurzaam toeristische vraagstukken.