Door Areaal Advies
  • Column

Sustainable Sydney 2030

Wildlife, nightlife, the good life”. Zo zet Sydney zichzelf in de markt. Sydney is de grootste en misschien wel beroemdste stad van Australië, bekend van het Sydney Opera House, de Sydney Harbour Bridge en Biondi Beach. Maar wat minder bekend is, is dat de stad zich al jaren inzet voor duurzaamheid. In 2008 lanceerde Sydney het masterplan Sustainable Sydney 2030, dat als blauwdruk diende voor de verbetering van de economische, sociale en culturele duurzaamheid. En sindsdien heeft de stad niet stilgezeten. In de nieuwe strategische visie voor 2050 wil Sydney een stad zijn die ontworpen is voor mensen, niet voor voertuigen. Wat kunnen Nederlandse steden leren van deze duurzame aanpak? Wij zochten het voor je uit!

Sustainable Sydney 2030

Het Sustainable Sydney 2030-ontwikkelingsplan uit 2008 liet zien hoe de stad zich duurzaam wilde ontwikkelen. Samen met belanghebbenden en inwoners werd vastgesteld dat duurzame ontwikkeling niet alleen gaat om de milieu-impact van de stad, maar ook om het stimuleren van economische groei, het creëren van banen, het bevorderen van sociale rechtvaardigheid en het verbeteren van de volksgezondheid. Het plan bestaat uit drie delen: Groen, Globaal en Verbonden.

Het groene deel van de visie richt zich op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het verkleinen van de stedelijke voetafdruk en het beschermen van inheemse ecologie. Het globale deel van de visie beschrijft de positie van Sydney als internationale toegangspoort met toeristische attracties van wereldklasse en duurzame investeringen in culturele infrastructuur, iconen en voorzieningen. Het derde deel gaat over verbinding, waarbij Sydney gemakkelijk te bereizen moet zijn met een lokaal wandel- en fietsnetwerk en doorvoerroutes om de dorpen van de stad, het stadscentrum en de rest van Sydney goed te verbinden. Er is extra aandacht voor diversiteit, inclusiviteit en het ondersteunen van de inheemse bevolking.

Wat is er al bereikt?

Sydney heeft onder meer geïnvesteerd in het vergroenen van de stad. Er is land aangekocht om parken aan te leggen en er zijn miljoenen dollars geïnvesteerd om Sydney Park om te toveren tot een oase van 40 hectare. In oktober 2022 opende ’s werelds eerste “ecological engine”, The Drying Green, die gebruik maakt van levende groene en blauwe infrastructuur om regenwater te zuiveren. Daarnaast is er een openbaar kunstwerk op zonne-energie gerealiseerd.

The Drying Green. Foto: https://www.cityofsydney.nsw.gov.au/

De stad heeft ook een ontwerpers-adviespanel opgericht met architecten en experts op het gebied van kunst en duurzaamheid. Het panel geeft advies over grote stadsprojecten en belangrijke particuliere ontwikkelingen en heeft een grote rol gespeeld bij het verhogen van de ontwerpkwaliteit in de hele stad. Sydney heeft de laatste jaren veel internationale prijzen gewonnen voor hun projecten.

Sydney is een stad vol geschiedenis en tradities, en er is steeds meer erkenning en respect voor de oorspronkelijke bewoners en hun culturen. Met de ontwikkeling van de Eora Journey – Yananurala (Harbour Walk), wordt de geschiedenis en cultuur van de Aboriginals en de Torres Strait Islanders op een inspirerende manier aan het publiek getoond.

Daarnaast wordt er hard gewerkt aan het faciliteren van fietsen en wandelen in de stad. Het is essentieel voor het behoud van concurrentievermogen en reputatie om de kwaliteit van de wandelomgeving hoog te houden. Mensen ervaren de stad het beste te voet Our streets and public spaces are the face we show the world.

Om de stad klaar te maken voor de toekomst, is het plan Sustainable Sydney 2030-2050 geactualiseerd. Met deze update wil de stad ervoor zorgen dat Sydney niet alleen duurzaam blijft, maar ook aantrekkelijk en leefbaar is voor alle inwoners en bezoekers. 

Sustainable Sydney 2030-2050

In de visie van Sustainable Sydney 2030-2050 staat de leefbaarheid van de stad centraal. Sydney wil een stad zijn die ontworpen is voor mensen en niet voor voertuigen. Een stad waarin mensen kunnen genieten van groene parken, culturele evenementen en gezellige pleinen om te lunchen, dineren en te ontspannen.

“We want a city designed for people and not vehicles… where there is space to walk, bike, stroll, jog, chat, rest and enjoy life.”

Sydney 2050 Citizens Jury Concept Report

Eén van de initiatieven is the Lunchclub. Met de introductie van de Lunchclub-initiatieven, waarbij straten op bepaalde tijden afgesloten worden voor pop-up festivals en lunchvoorstellingen, krijgt de stad een unieke en levendige sfeer. Het versnelde aanvraagproces voor Lunchclub-initiatieven is een eerste stap naar meer permanente veranderingen en het creëren van een stad waarin mensen graag willen wonen, werken en leven.

Een afgesloten straat in Sydney om er voor één dag een evenement te organiseren. Foto: https://whatson.cityofsydney.nsw.gov.au/

Sydney zet volop in op het versterken van de culturele voorzieningen, met als doel om de stad nog aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Er wordt speciale aandacht besteed aan de haven, die een belangrijke rol speelt in het recreatie-aanbod. Zo wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om in de haven te zwemmen en zijn er plannen om de havenomgeving verder te ontwikkelen tot een plek waar toeristen en bewoners graag vertoeven.

Daarnaast zijn er concrete plannen om autovrije straten te creëren en groene zones toe te voegen aan de stad. Zo worden daken en muren omgetoverd tot groene zones, om de stad nog groener en aangenamer te maken. Door het vergroenen van de stad, met meer parken en groene lanen, worden bewoners aangemoedigd om actief te zijn en te genieten van de buitenlucht.

De visie van Sydney is om een stad te realiseren waarin iedereen kan genieten van de vele culturele en recreatieve mogelijkheden die deze bruisende metropool te bieden heeft. Sydney toont leiderschap in de transformatie van de stad en het zorgen voor een gezonde en duurzame toekomst voor de inwoners. Op naar een groener, levendiger en mensgerichter Sydney!

Op de website van City of Sydney is de complete visie te vinden met nog meer concrete plannen. 

Lessen

In een tijd waarin klimaatverandering en duurzaamheid hoog op de agenda staan, mag het belang van groen in steden niet worden onderschat. Nederlandse steden erkennen gelukkig steeds meer dat groen niet alleen mooi is, maar ook noodzakelijk voor een gezonde en duurzame leefomgeving. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een groene omgeving een positief effect heeft op onze gezondheid en ons welzijn. Het vermindert stress, verbetert ons humeur en vergroot onze sociale verbindingen. Investeren in groen werd lange tijd gezien als een kostbare aangelegenheid. Echter, er zijn talloze voorbeelden waaruit blijkt dat deze investeringen zich op meerdere vlakken terugbetalen.

Sydney is een stad die begrijpt hoe belangrijk het is om te investeren in de wandelbaarheid van een stad. Door de kwaliteit van de wandelomgeving te verbeteren, wordt niet alleen de leefbaarheid vergroot, maar ook de reputatie van de stad versterkt. Het heeft ook positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van de inwoners. Mensen die in een stad wonen met een goede wandelomgeving zijn over het algemeen gelukkiger en hebben een betere gezondheid dan mensen die in een stad wonen waar auto’s de overhand hebben. Daarnaast is wandelen ook een van de beste manieren om een stad te ervaren voor toeristen.

Hyde Park in Sydney

In Nederlandse steden wordt steeds meer geëxperimenteerd met nieuwe ideeën en concepten om de stad nog leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Dit is een goede ontwikkeling, want experimenteerruimte biedt de mogelijkheid om te ontdekken wat werkt en wat niet. Het zorgt voor een dynamische en levendige stad, waarin vernieuwing en creativiteit de boventoon voeren. Met het Lunchclub initiatief past Sydney dit toe. Het leidt tot verrassende invullingen en nieuwe inzichten, die de stad nog aantrekkelijker maken voor inwoners en bezoekers. Het is belangrijk om experimenteerruimte laagdrempelig te maken, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen en ideeën aan te dragen.  

Door het verhogen van de ontwerpkwaliteit in Sydney, wordt niet alleen de schoonheid van de stad versterkt, maar worden ook de sociale en economische voordelen gemaximaliseerd. Een aantrekkelijke en goed ontworpen stad trekt meer investeringen en bezoekers aan, verhoogt de vastgoedwaarde en verbetert de levenskwaliteit van de inwoners. Maar een betere ontwerpkwaliteit moet niet ten koste gaan van betaalbaarheid en inclusiviteit. Design mag niet alleen gericht zijn op de elite en het zakenleven, maar moet ook rekening houden met de behoeften van alle stadsbewoners en gemeenschappen.

Zelf ervaren

De komende weken gaat onze adviseur Duurzame Bezoekerseconomie Eva Niens zelf ervaren hoe duurzaam Sydney is. Zij zal mooie en inspirerende voorbeelden met jullie delen. Daarnaast gaven Mark Hazebroek en Denya van Disseldorp van Areaal Advies op 13 juni op de PROVADA een presentatie over concrete stappen richting een duurzaam centrumgebied, waarbij we ons hebben laten inspireren door Nederlandse voorbeelden en onze visie delen op een duurzaam en toekomstbestendig centrumgebied.